Praneškite apie mus:


ISO-8859-1

0

ISO-8859-1 yra koduotė, kurią naudoja dauguma naršyklių pagal nutylėjimą. Ji apjungia visus ASCII koduotės simbolius (skaičius nuo 0 iki 9, anglišką abėcėlę ir keletą specialiųjų simbolių), taip pat vakarų Europos šalių specialiuosius simbolius ir kitus - rečiau naudojamus. 

HTML ir XHTML specialieji simboliai

 

SimbolisKodo numerisKodo pavadinimas
" " "
' ' ' (neveikia su Internet Explorer naršykle)
& & &
< &#60; &lt;
> &#62; &gt;

 

Pastaba: Rašant kodinius pavadinimus, reikia atkreipti dėmesį į tai, kokios raidės yra naudojamos - mažosios ar didžiosios.

 

ISO 8859-1 specifiniai simboliai

 

SimbolisKodo numerisKodo pavadinimas
&#160; &nbsp;
¡ &#161; &iexcl;
¢ &#162; &cent;
£ &#163; &pound;
¤ &#164; &curren;
¥ &#165; &yen;
¦ &#166; &brvbar;
§ &#167; &sect;
¨ &#168; &uml;
© &#169; &copy;
ª &#170; &ordf;
« &#171; &laquo;
¬ &#172; &not;
&#173; &shy;
® &#174; &reg;
¯ &#175; &macr;
° &#176; &deg;
± &#177; &plusmn;
² &#178; &sup2;
³ &#179; &sup3;
´ &#180; &acute;
µ &#181; &micro;
&#182; &para;
· &#183; &middot;
¸ &#184; &cedil;
¹ &#185; &sup1;
º &#186; &ordm;
» &#187; &raquo;
¼ &#188; &frac14;
½ &#189; &frac12;
¾ &#190; &frac34;
¿ &#191; &iquest;
× &#215; &times;
÷ &#247; &divide;

 

ISO 8859-1 specifinės raidės

 

SimbolisKodo numerisKodo pavadinimas
À &#192; &Agrave;
Á &#193; &Aacute;
 &#194; &Acirc;
à &#195; &Atilde;
Ä &#196; &Auml;
Å &#197; &Aring;
Æ &#198; &AElig;
Ç &#199; &Ccedil;
È &#200; &Egrave;
É &#201; &Eacute;
Ê &#202; &Ecirc;
Ë &#203; &Euml;
Ì &#204; &Igrave;
Í &#205; &Iacute;
Î &#206; &Icirc;
Ï &#207; &Iuml;
Ð &#208; &ETH;
Ñ &#209; &Ntilde;
Ò &#210; &Ograve;
Ó &#211; &Oacute;
Ô &#212; &Ocirc;
Õ &#213; &Otilde;
Ö &#214; &Ouml;
Ø &#216; &Oslash;
Ù &#217; &Ugrave;
Ú &#218; &Uacute;
Û &#219; &Ucirc;
Ü &#220; &Uuml;
Ý &#221; &Yacute;
Þ &#222; &THORN;
ß &#223; &szlig;
à &#224; &agrave;
á &#225; &aacute;
â &#226; &acirc;
ã &#227; &atilde;
ä &#228; &auml;
å &#229; &aring;
æ &#230; &aelig;
ç &#231; &ccedil;
è &#232; &egrave;
é &#233; &eacute;
ê &#234; &ecirc;
ë &#235; &euml;
ì &#236; &igrave;
í &#237; &iacute;
î &#238; &icirc;
ï &#239; &iuml;
ð &#240; &eth;
ñ &#241; &ntilde;
ò &#242; &ograve;
ó &#243; &oacute;
ô &#244; &ocirc;
õ &#245; &otilde;
ö &#246; &ouml;
ø &#248; &oslash;
ù &#249; &ugrave;
ú &#250; &uacute;
û &#251; &ucirc;
ü &#252; &uuml;
ý &#253; &yacute;
þ &#254; &thorn;
ÿ &#255; &yuml;

Perskaityta: 2809 kartų

Lukas
Autorius: Lukas
El. paštas.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo spam botų. Jum reikalingas įjungtas Javasctipt kad jį matytumėte
Manualai.lt tinklo autorius ir administratorius. VDU Energetikos Fizikos ir Verslo Informatikos studentas. LinkedIn
Raktažodžiai
html    simboliai    žinynas    dokumento tipas    ascii    url    ISO88591   
Patinka straipsnis?
Komentarai

Komentarų nėra. Norėdami komentuoti turite prisijungti